Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9
 
Home Over Mij Portfolio Investering Blog Facebook Contact

 

 

Privacy verklaring Phototal

 

Phototal / Chantal Raets fotografie (hierna genoemd als Phototal ) respecteert ten zeerste uw privacy.
Een en ander zal u verder uitgelegd worden in de volgende privacy verklaring.


Voor Phototal is het van zelfsprekend dat er zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan wordt met uw persoonsgegevens.
De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen zoals gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Via deze privacyverklaring lichten we u toe hoe, waarom, op welke wijze en voor welke doeleinden de persoonsgegevens verwerkt worden.


We vragen u daarom om deze privacyverklaring aandachtig door te lezen.


Zijn er vragen, neem dan gerust contact op.
Contactgegevens:
Phototal /  Chantal Raets fotografie
Prins Mauritslaan 91
6191ED Beek (L)

https://www.phototal.nl
info@phototal.nl
Tel: +31-6-22341706
https://www.facebook.com/phototal-370229869723604
https://instagram.com/phototal78?utm_source=ig_profile_share&igshid=kj5bk16ts3g4

 

Uw persoonsgegevens die door Phototal verwerkt worden zijn persoonsgegevens, doordat u deze zelf aan ons verstrekt heeft op welke wijze dan ook en/of gebruik maakt van onze diensten.
Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam. Ook van de persoon waarvoor een cadeaubon wordt aangeschaft
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • IP adres
 • Overige gegevens die u actief verstrekt b.v. tijdens een correspondentie, telefonisch en/of tijdens een kennismakingsgesprek
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (google analytics)
 • Foto’s

 

Onze website heeft niet de intentie om gevoelige en/of bijzondere gegevens te verzamelen over websitebezoekers welke jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij er toestemming is gegeven door ouders of voogd.
Helaas kunnen wij niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over de kinderen verzameld worden zonder dat er ouderlijke toestemming voor is gegeven.
Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder genoemde toestemming persoonlijke gegevens verzameld hebben over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@phototal.nl , dan wordt dit zo spoedig mogelijk verwijderd.

 

Op basis van welke grondslag en met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Phototal verwerkt uw persoonsgegevens enkel voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening zo professioneel mogelijk te kunnen uitvoeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren
 • Phototal analyseert u gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Phototal verwerkt ook persoonsgegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens benodigd voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Pphototal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Phototal) tussen zit.

 

Hoelang worden je persoonsgegevens bewaard?
Phototal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.
Foto’s worden opgeslagen voor de duur van 5 jaar. Na deze periode is het niet meer mogelijk om de foto’s nog te verkrijgen.

 

Worden uw persoonsgegevens met derden gedeeld?
Phototal deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden enkel als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om zorg te dragen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Phototal blijft echter verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal naar alle redelijkheid maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging.
Daarnaast kan het zijn dat phototal uw persoonsgegevens deelt met andere derden (bijv. social media of voor commerciële doeleinden), die niet noodzakelijkerwijs onderdeel uitmaken van de dienstverlening. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:
Phototal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Phototal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@phototal.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart/onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Klachten
Phototal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

 

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?
Phototal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er is aanleiding tot misbruik neem dan ook contact op via info@phototal.nl

Hopende U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Groetjes en hopelijk tot ziens

 

 

 
© Phototal, Chantal Raets, 2019 Design by PEAR
Privacy verklaring
Voorwaarden
Like us op Facebook
Beheer